ЫЙЫК КУРАН

Картинки по запросу каран мусульманский

Ыйык Куран  – Мухаммед пайгамбарыбыздын (С.А.В.) Мужизасы

Мужизалар казынасы жана улуу мужиза болгон акылмандуу Куран, Мухаммед (С.А.В)´дын пайгамбарлык тапшырмасын жана Жаратуучунун бирдигин, башка далилдерге муктаждык калтырбай тургандай бекем далилдейт. Биз болсо аны кыскача сүрөттөп, сындоонун предмети болуп калышкан анын чечендик мужизасынын бир-эки жаркыроосун белгилеп кетебиз. Далее

жолу кирилди