«

»

Ноя 25

САИД НУРСИ

 Бедиуззаман Саид Нурси тууралуу маалымат

Өзүнүн «Рисале-и нур» чыгармалары менен Ислам дүйнөсүндө жана дүйнөнүн бүткүл жеринде белгилүү болуп, атак-даңкка жеткен, эмгектери шыктануу менен калктын бардык катмарларында окулган Саид Нурси ким? Өмүрүн кайда жана кантип өткөргөн? Идеалдары үчүн кандай куугунтуктарга жана чектөөлөргө дуушар кылынган? Деген суроолордун тегерегинде сөз учугун улайлы. Далее

«Рисале-и нур» кайсы китептерден турат

Бедиуззамандын «Рисале-и нур» чыгармасы 14 нускадан турат:

  • Сөздөр (Sözler)

  • Чагылуулар (Lemalar)  Далее

Адамдын аныктамасы

Биз өз көзүбүз менен көрүп, акылыбыз менен адамдын:

  Бул аалам багынын эң акыркы жана мазмундуу мөмөсү;

Жана Аллахтын улуу аттарын (исм-и азам) камтыган анын аят-уль-курсийи;  Далее

жолу кирилди