«

»

Ноя 29

«Рисале-и нур» китептери

«Рисале-и нур» кайсы китептерден турат

Бедиуззамандын «Рисале-и нур» чыгармасы 14 нускадан турат:

 • Сөздөр (Sözler)
 • Чагылуулар (Lemalar)
 • Каттар (Mektubat)
 • Шоолалар (Şualar)
 • Курандын мужизалуу ишараттары (İşarat-ül i’caz)
 • Месневи-и нурие (Mesnevi-i nuriүe)
 • Мусанын асасы (Asa-үı musa)
 • Өмүр баяны (Саид Нурсинин)(Tarihçe-i haүat)
 • Ыйман менен кудайсыздыктын салыштырмалары(İman ve küfür muvazeneleri)
 • Барла кошумчасы (Barla lahikası)
 • Кастамону кошумчасы (Kastamonu lahikası)
 • Эмирдаг кошумчасы (Emirdağ lahikası)
 • Ой толгоолор (Muhakemat)
 • Жашыруун тастыктоо мөөрү (Sikke-i tasdik-ı gaүbı)

  Бардык китептер араб жана англис тилдерине которулган. Дүйнөнүн көптөгөн тилдерине  бөлүк-бөлүк которулган (немис, испан, француз, фарси ж.б.):

 • Кыска сөздөр
 • Улуу жышаан
 • Биртуугандык негиздери
 • Ыйман жана адам
 • Табият баяны
 • Рамазан, сарамжалдык жана шүкүрчүлүк
 • Ыйман мөмөлөрү
 • Айымдарга туура багыт
 • Ыкылас негиздери
 • Ыйман акыйкаттары
 • Оорулууларга кат
 • Рух түбөлүктүүлүгүнүн акыйкаттары
 • Отуз үч терезе
 • Кайрылуу (Мүнажат)
 • Акыйкат жолу
 • Жаштарга жол көрсөткүч
 • Өлүмдөн кийин тирилүү (Онунчу сөз)
жолу кирилди